Infarkt i šlog vodeći su uzroci smrtnosti kada su u pitanju bolesti sistema krvotoka

Bolesti srca, krvnih sudova i maligni tumori poslednjih pet godina čine više od 75 odsto uzroka smrti u našoj zemlji. Pored ovih oboljenja, najčešći uzroci smrti u Srbiji već decenijama su i dijabetes, opstruktivna bolest pluća, povrede i trovanja, pokazuje „Batutovo” istraživanje. Dr Tanja Knežević, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, kaže da su za više od polovine svih smrtnih ishoda krivac bolesti sistema krvotoka.

Od bolesti srca i krvnih sudova, u toku poslednjih pet godina u proseku godišnje umru 58.292 osobe. Žene su češće umirale u odnosu na muškarce. Infarkt i šlog vodeći su uzroci smrtnosti u ovoj grupi oboljenja. Oboljenja srčanog mišića se nalaze na prvom mestu, šlog zauzima drugo, a infarkt srca treće mesto u ukupnoj smrtnosti u našoj zemlji – kaže Tanja Knežević.

Svaki peti umire od raka

Skoro svaka peta umrla osoba bila je žrtva malignog tumora, koji je na drugom mestu uzročnika smrti. Od malignih tumora u proseku godišnje umire 19.718 ljudi.

Od bolesti srca u proseku godiŠnje umru 58.292 osobe

Muškarci češće umiru u odnosu na žene. Muškarci su najviše umirali od raka bronhija i pluća, debelog creva i rektuma, raka prostate i raka želuca, a žene od raka dojke, debelog creva i rektuma, bronhija i pluća, ali i raka grlića materice – navodi Kneževićka.

Prema njenim rečima, od posledica povreda i trovanja umire 3,8 odsto stanovnika Srbije godišnje.

Nasilne smrti, uključujući i saobraćajne nesreće, trovanja i samoubistva već duži niz godina čine treći vodeći uzrok smrtnosti u našoj zemlji. Tokom poslednjih pet godina, nenamerne povrede su činile 50,5 odsto svih smrtnih ishoda, a namerne 49,5 odsto. Godišnje u saobraćajnim udesima život izgubi u proseku 910 osoba. U Srbiji u proseku četiri osobe svakoga dana izvrše samoubistvo – kaže Kneževićka.

Šećerna bolest jedna je od najčešćih nezaraznih bolesti koja poprima razmere globalne epidemije.

– Procenjuje se da u Srbiji dijagnozu dijabetesa ima približno 400.000 osoba. Dijabetes je u svetu peti, a u Srbiji četvrti uzrok umiranja. Godišnje od ove bolesti u našoj zemlji umre približno 2.650 osoba, a u poslednjih pet godina uočen je porast umiranja – rekla je Kneževićka.

Porast broja dijabetičara

Hronična opstruktivna bolest pluća peti je uzrok smrtnosti u Srbiji, od koje godišnje umre prosečno 2.550 osoba. Procenjuje se da više od pola miliona ljudi u Srbiji boluje od hroničnih nezaraznih respiratornih bolesti. Približno 320.000 osoba (4,3 odsto) ima hroničnu opstruktivnu bolest pluća, a 200.000 (2,7 odsto) astmu.

statistike bolesti

Statistike bolesti

Poslednjih godina uočen je porast opšte stope smrtnosti u Srbiji. Najviše su porasle stope mortaliteta od šećerne bolesti (za 14,3 odsto), malignih tumora (za 9,7 odsto) i opstruktivnih bolesti pluća (za 8 odsto). Istovremeno, zabeležen je i porast smrtnosti od cirkulatornih bolesti za 1,7 odsto.

Podaci u Srbiji

  1. Bolesti sistema krvotoka 55,6%
  2. Maligni tumori 19%
  3. Povrede i trovanja 3,8%
  4. Šećerna bolest 2,7%
  5. Opstruktivna bolest pluća 2,4%

Koristi od trčanja za zdravlje

Kako je jedna od glavnih koristi koje trčanje i aktivan životni stil donose upravo zdravlje, evo nekih već postojećih tekstova koje vam mogu bliže objasniti efekte trčanja na zdravlje. Danas su više nego dostupna naučna istraživanja o blagodetima redovne fizičke aktivnosti (pešačenje, džoging, vožnja bicikla…). Predlažemo vam samo neke tekstove o trčanju i zdravlju:

Počnite da se bavite sobom i svojim zdravljem na vreme.