Connect with us

Hi, what are you looking for?

Milica Vukašinović Vesić

Dr Milica Vukašinović Vesić diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista je medicine sporta na završnoj godini doktorskih studija iz oblasti fiziologije napora. Radi na projektu hidracije košarkaša u okviru projekta Udruženja za medicinu sporta Srbije i FIBA Europe. Direktorka Antidoping agencije Republike Srbije.