Pandemija korona virusa i proglašenje vanrednog stanja nosi sa sobom različite izazove, a jedan od njih je prilagođavanje na ograničeni socijalni kontakt.

Ovom prilikom želimo da Vas zamolimo da učestvujete u istraživanju čiji je cilj provera prilagođenosti uslovima ograničenog socijalnog kontakta kod sportista, rekreativaca i onih koji se ne bave sportom. Ovim istraživanjem želimo da utvrdimo od kojih psiholoških karakteristika i mehanizama zavisi prilagođenost na prinudno ograničene socijalne kontakte i koja je uloga bavljenja sportom u toj prilagođenosti.

Istraživanje je anonimno tj. nikakvi lični podaci (npr. ime i prezime) od učesnika neće biti traženi. Popunjavanje upitnika traje oko 15-ak minuta. Jedini uslov za učešće u istraživanju je da ste punoletni.

Rezultati istraživanja će doprineti boljem uvidu u kapacitete i mehanizme adaptacije na novonastalu kriznu situaciju izazvanu proglašenjem pandemije i vanrednog stanja. Očekujemo da ćemo na osnovu rezultata moći da damo smernice za jačanje kapaciteta za prevladavanje prinudne socijalne izolacije, te za uspešno suočavanje sa sličnim situacijama u budućnosti, poput nedostatka željenog socijalnog kontakta.

Istraživački tim čine prof. dr Bojana Dinić sa Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Aleksandar Oparnica, menadžer produkcije i maratonac i Jovana Rastović, dipl. psiholog i psihoterapeut.