Connect with us

Hi, what are you looking for?

Prof. Dr Emilija Dubljanin - Raspopović

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović je vanredni profesor na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Kliničkom centru Srbije. Vodeći je konsultant ordinacije „Tendo - Vaš fizijatar“. Svoj klinički i naučni rad usmerila je na lečenje mišićnoskeletnih oboljenja i povreda, kao i terapiju bola. Nosilac je prestižne DAAD stipendije, diplome Evropskog borda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kao i diplome Evropskog udruženja za terapiju bola.