Connect with us

Hi, what are you looking for?

Irena Čurović - Marjanović

Rođena 1970. godine. Završila Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu, 1997. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od 2004. godine. Poslednjih 8 godina vlasnica ordinacije Atleta, koja se bavi lečenjem i rehabilitacijom prvenstveno sportista. I sama sportista, pasionirana trkačica i polumaratonka,