Connect with us

Hi, what are you looking for?

Petar Miljković

Počeo sa trčanjem u maju 2010, pre toga ga prezirao i smatrao najdosadnijim vidom fizičke aktivnosti. Sad sam se primio i trčim iz zadovoljstva.