Connect with us

Hi, what are you looking for?

Vladana Đurišić

Vladana Đurišić rođena je, živi i radi u Beogradu, završila je žurnalistiku na fakultetu za kulturu i medije. Od tada se aktivno bavi pisanjem. Govori engleski i uči francuski jezik, zanima je polje komunikacija sa akcentom na proučavanje jezika. Njena strast je da ovaj svet učini što zanimljivijim mestom za život!