Članci od Zorana Stojanović

Aktivan život = dug život

Zdravlje

Ljudi koji održavaju odgovarajuću fizičku aktivnost, držeći se razumno propisanog režima fizičke aktivnosti, kontrole telesne mase, pored drugih prednosti imaju i produžen životni vek.