Ivan Tovilović

Kako fizička aktivnost utiče na mentalno zdravlje?

Odavno je poznato da redovna fizička aktivnost ima veliki uticaj na fizičko zdravlje, ali u poslednjih nekoliko godina istraživanja su pokazala da redovna fizička aktivnost takođe ima uticaja i na mentalno zdravlje.Želim da istaknem da mi počinjemo vežbanje zbog fizičkih prednosti, ali da u potpunosti ne razmišljamo da fizička aktivnost ima veliki uticaj na naše mentalno zdravlje. Znam da je to tako, jer se to meni desilo kad sam počeo da vežbam.

Šta je to HIIT trening (High intensity interval training)

Većina ljudi je upoznata sa činjenicom, da su za sagorevanje masti potrebne dugotrajne vežbe umerenim intenzitetom (60-70% od MHR). Sigurno da dugotrajno vežbanje ovim intenzitetom izaziva fizički zamor, ali većini vežbača ovo predstavlja i psihološki zamor, znajući da treba i do 60 minuta da provedu u nekoj od aerobnih aktivnosti (trčanje, sobni bickil itd.). Dobra alternativa, čak i povoljnija za topljenje masti jesu HIIT treninzi.

Ivan Tovilović

Student Dif-a, kome je sport, na neki način, stil života. Kroz dosadašnje studiranje pažnju mu privlači sportska medicina, koju polako počinje da istražuje, jer mu je želja da se bavi zdravljem šire populacije. Ono što ga inspiriše i oslobađa ogromnu dozu kreativnosti, volje i snage za sve je trčanje. Trenutni trkački cilj je da u dogledno vreme istrči maraton.