Znojenje tokom trčanja ume da podseti na jako neprijatan osećaj kada posle trčanja skidate majicu mokru od znoja. Ili kad vam se znojava majica ohladi dok još trčite. I sigurno vas jako nervira kad vam se znoj ocrtava na odeći.

Mogu tako do u nedogled da nabrajam sve one gadne i lepljive situacije vezane za znojenje tokom trčanja, ali to je cena koja mora da se plati. Cena koju plaćamo je mnogo manja od koristi koje znojenje tokom trčanja donosi.

Osnovna funkcija znojenja je hlađenje organizma. Specifični mehanizmi omogućavaju organizmu da rasprši toplotu kako se telesna temperatura ne bi popela na 40-41°C, što može naškoditi zdravlju i dovesti život u opasnost.

Znojenje tokom trčanja

Do 90% energije se troši na oslobađanje toplote

Narušavanje ravnoteže tečnosti i temperature tokom trčanja su posledica dugotrajne telesne aktivnosti. Telesna temperatura zdrave osobe je oko 37°C, a trčanje umerenim tempom će prouzrokovati blago povećanje telesne temperatura za 1°C što pogoduje izvođenju.

Metabolička toplota koju proizvode radni mišići, pored toplotnog zračenja, jedan je od faktora koji povećavaju telesnu temperaturu, ona podrazumeva oko 90% ukupne energetske potrošnje. Ostatak energetske potrošnje odlazi na mehaničku energiju koja pokreće mišiće i nusprodukte procesa u obliku hemijske energije.

Tri načina raspršivanja toplotne energije

Konvekcija

Temperatura kože je viša od temperature vazduha, tanak sloj vazduha najbliži koži se zagreva, dok se koža hladi. Količina toplote koja se rasprši na ovaj način veća je ako je temperaturna razlika između kože i vazduha veća. Kada se telesna temperatura poveća, krv u većoj meri ulazi u kožu, pa se temperatura kože povećava i uzrokuje oslobađanje toplote.

Znojenje i isparavanje

Znoj je slana tečnost koju luče žlezde. Znojenjem se iz organizma izbacuju bakterije i toksini. Znojenje je beskorisno sa aspekta raspršivanja toplote ako znoj ne ispari, već se upije u odeću ili sliva niz telo, ne oslobađa telo toplote, a odnosi iz organizma tečnost i elektrolite. Kada je nivo vlage visok, isparavanje znoja je proporcionalno teže, tako da se i raspršivanje toplote se smanjuje.

Kondukcija

Ovaj proces se događa kada telo dođe u kontakt sa tečnošću čija je temperatura niža od telesne.

Da li se tečnost izgubljena znojenjem može nadoknaditi u toku trke?

Trkači koji nisu navikli na takmičenje po teškim uslovima (visoka temperatura, visoka vlažnonost vazduha i jako zračenje sunca) imaće slabiji učinak nakon gubitka (zbog znojenja) 2% telesne težine.

Dok oni koji su na takve uslove navikli, počeće gubiti efikasnost nakon 3% gubitka telesne mase. Trkač od oko 70kg u ovakvim vremenskim uslovima će gubiti 30-50 g po minutu, a kada vrši rehidrataciju dobrim energetskim napitkom, gubio bi do 25 g. Tako dolazimo do zaključka da se ravnoteža tečnosti u organizmu ne može u potpunosti održati tokom trke, ali se disbalans može smanjiti redovnim unošenjem tečnosti.

Ne umotavajte se u celofan!

Postoji jedna od zabluda da ćemo da otopimo salo ako se umotamo u celofan i obučemo najtopliju trenerku, i tako izađemo na +30 C da trčimo. Našli su jednog takvog prošle godine pored puta, umro je od toplotnog udara. On nije znao jednostavnu činjenicu da se masti ne mogu istopiti, one moraju da sagore u mitohondrijama. Dok trčite poželjno je da imate što manje odeće na sebi kako bi se toplota oslobađala u direktnom kontaku kože sa vazduhom.

planovi za trčanje