U ovkriu prvog sajma fitnesa i velnesa, WELLFIT 2011, na štandu ATP Sporta, imao sam priliku da uradim ergometrijski test i odredim svoju maksimalnu potršnju kiseonika, kao i brzinu na anaerbnom pragu. Test je uradila veoma mlada ekipa na čelu sa MSc Dragoljubom Veljovićem i pomoćnikom Sašom Semeredi.

Dragoljub je diplomirani – MASTER iz oblasti sportskih nauka, kao i doktorant na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada. Stručni je saradnik Centra za zdravlje, vežbanje i sportske nauke. Evo i njegovih odgovora koji će vam verujem biti od koristi. Pitanja možete postaviti u komentarima. 

Trčanje.rs: Šta je ergospirometrija?

Ergospirometrija je dijagnostička procedura kojom kontinuirano merimo respiratorne funkcije i analiziramo gasove tokom izvođenja fizičkog vežbanja. Ova tehnika omogućava nam ocenjivanje forme i kapaciteta kardiopulmonalnog i metaboličkog sistema.

Zašto je značajna za vrhunske sportiste i rekreativce?

Ergospirometrijski test se smatra zlatnim standardom u testiranju funkcionalnih sposobnosti neaktivnih osoba, rekreativaca i vrhunskih sportista, na osnovu kojih se ocenjuje nivo utreniranosti i programira vežbanje u nastupajućem periodu.

Koji su osnovni parametri koji se dobijaju ovom test procedurom?

Tokom ergospirometrijskog testa precizno se mere važni parametri fizičke forme (pre svega aerobne sposobnosti) kao što su maksimalna potrošnja kiseonika (vo2max), ventilatorni prag (vt) ili ekonomičnost rada (we).

Konrektno na mom primeru, izmerili smo VO2 max od 65.1. Da li je to dobro ili loše?

Vrednosti maksimalne potrošnje kiseonika, koje smo dobili pomoću ranije pomenute test procedure, ukazuju da ste u odličnoj kondiciji i u rangu sa vrhunskim sportistima iz vaše sportske grane.

Sada kada imamo moju brzinu na VO2 max od 18 km/h (3:20 min/km), da li mi možete reći koliko brzo treba da trčim polumaraton? Šta još možete da mi kažete iz ovih podataka?

Brzina od 18 km/h predstavlja brzinu na kojoj dostižete svoj maksimum i nakon čega se vaš „motor“ vrlo brzo gasi. Neophodno je da brzina trčanja u toku trke bude niža, ali ona pre svega zavisi od deonice na kojoj trčite, kao i od vremena za koju istu pređete. Dodatnim test procedurama u našem centru možemo vam dati odgovore i na ova pitanja i tako učinimo vaš trening efikasnijim.

Kako se izvodi test i sa kojom opremom?

Ergospirometrija se zasniva na principu tzv. Spirometrije otvorenog kruga – zapremina udahnutog kiseonika se meri upotrebom turbine, a na izdisajnoj strani određuju frakcije gasova i utvrđuju koncentracija kiseonika i ugljen-dioksida. Upotrebom haldan-fick-ove jednačine dobijamo vrednost potrošnje kiseonika za vreme vežbanja. Test se najčešće sprovodi na pokretnoj traci i prosečnog je trajanja od 8 do 12 minuta.

Koliko često treba raditi ovaj test?

Osnovna preporuka je da se uradi najmanje 2 puta godišnje, mada se za vrhunske rezultate preporučuje češća dijagnostika, i to na početku pripremnog perioda, kao i na njegovom kraju, najčešće do 4 puta u toku godine.

Za nekog ko kreće da se bavi trčanjem, koji bi test bio najbolji?

Upravo ovaj o kojem pričamo, a preporučuje se da utvrdi i ostale karakteristike i sposobnosti, kao što su parametri telesne strukture, mišićne snage i izdržljivosti, gipkosti, a isti će mu pomoći, uz naše savete, da efikasnije programira trening.

Šta je CHESS?

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke (Center for Health, Exercise and Sport Sciences) je multidisciplinarna edukativna i istraživačka organizacija čiji je osnovni cilj pružanje ekspertize iz oblasti sportskih nauka, fizičke aktivnosti i zdravlja, treninga i unapređenja takmičarskih rezultata. Chess ima četiri glavne oblasti delovanja:

  1. Istraživanje zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti
  2. Dijagnostika faktora povezanih sa vrhunskim sportskim rezultatima
  3. Programiranje vežbanja u zdravstvene i takmičarske svrhe
  4. Popularizacija znanja iz oblasti sportskih nauka

Na koji način CHESS doprinosi promociji zdarvih i aktivnih stilova života?

U okviru CHESS-a realizuju se brojni domaći i inostrani naučno-istraživački projekti koji se bave utvrđivanjem povezanosti gojaznosti i nivoa fizičke aktivnosti školske dece, uticajem unosa ergogenih supstanci na sportska postignuća, analize takmičarske aktivnosti u kolektivnim sportovima, dijagnostike novih fizioloških parametara oporavka i treniranosti itd. Zajednički cilj svih istraživanja odnosi se na razumevanje faktora kontrole i adaptacije različitih aspekata humane lokomocije na molekularnom, ćelijskom, tkivnom nivou i nivou čitavog organizma.

Na kraju, kako i gde da se javimo, kolika je cena ovog testa?

Sedište našeg centra je u beogradu, na starom DIF-u, u ulici Deligradska 27, a pregled možete zakazati putem telefona 011/2643 242 ili putem mejla info@chess.edu.rs. Cena ovog testa iznosi 3.000 RSD, a cenovnik ostalih usluga možete pronaći na sajtu naše organizacije www.chess.edu.rs.

Do skorog viđenja, želimo vam svako dobro! Tim CHESS-a!

Foto: http://payamsaljoughian.blogspot.com