Maja Čvoro

O čemu govorim kad govorim o Školi trčanja KLIX

Početkom marta ove 2014. godine se probudim sa samo jednom željom – da trčim. Zašto i sva druga pitanja nisu više bila tu...samo želja, potreba, osjećaj slobode i neopisivog ushićenja. Razmišljajući kako, šta i gdje, krajem marta postajem član Škole trčanja „Klix”, i iz ove perspektive teško je zamisliti stvarnost u kojoj nisam bila dio tima u kojem se vrijeme mjeri sa b.r. „before running” & a.r. „after running”.

Maja Čvoro

Maja se početkom marta ove 2014. godine probudila sa samo jednom željom – da trči. Zašto i sva druga pitanja nisu više bila tu...samo želja, potreba, osjećaj slobode i neopisivog ushićenja. Razmišljajući kako, šta i gdje, krajem marta postaje član Škole trčanja „Klix”, i iz ove perspektive teško je zamisliti stvarnost u kojoj nije bila dio tima u kojem se vrijeme mjeri sa b.r. „before running” & a.r. „after running”.