Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dragoljub Milosavljević

Draža je direktot Beogradskog trkačkog kluba i aposlvent na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, smer kondicija. Kroz trčanje posmatra sve oblike kretanja, i svaku promenu. Svaki trkač je zasebna prica koja se vezuje za jedan pojam-trčanje.