Dragoljub Milosavljević

Dragoljub Milosavljević

Draža je aposlvent na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, smer kondicija i jedan od trenera u Adidas školi trčanja u Beogradu. Kroz trčanje posmatra sve oblike kretanja, i svaku promenu. Svaki trkač je zasebna prica koja se vezuje za jedan pojam-trčanje.