Aleksandra Sejdović

Aleksandra Sejdović

Farmaceut u patikama za koga je lepa reč univerzalan lek. Trčeći, stigla je daleko, videla mnogo i na tom putu pronašla sebe.