Marko Božović

Marko Božović

Bavi se doktorskim studijama i predavač je. Bavio se jedno vreme rekreativno sportom. Zavoleo trčanje. Fizička aktivnost mu je postala način života.