Connect with us

Hi, what are you looking for?

Marina Parežanin

Veliki samzaljubljenik u trčanje, aktivno trčim od 2017.godine. Najviše volim da pronalazim, testiram, primenjujem i prenosim tehnike, metode i veštine koje pomažu ljudima da otkriju i primenjuju svoje dobre i jake strane i uživaju u tome. Profesionalno se bavim pedagogijom i terapijskim radom sa mladima sa problemima u ponašanju.