Aleksandar Dobrijevič

Aleksandar Dobrijevič

Sale je diplomirani mašinski inženjer, prodavac koji nikada nije slagao ni jednog kupca a opet (se) nekako prodaje i trkač početnik sa pejsom NBŽ (Ne Brže od Života). Spor ali veoma dosadan u nameri da nikada ne odustane. Tokom trčanja priča brže od pejsa, u svakom slučaju. Odlučan u nameri da bude neuspešan u odustajanju od životnih ciljeva.