Postoji jako puno formula koje računaju optimalnu telesnu težnu, ali je istina da niti jedna matematička formula ne može da pokaže pravu vrednost za svakog od nas, sa svim našim različitostima i specifičnostima. Zato se danas najviše koristi BMI (Body mass index) kao pokazatelj odgovarajuće telesne težine.

Kako da izračunate BMI?

  1. Da biste izračunali BMI (na srpskom indeks telesne mase) morate da znate svoju visinu i svoju težinu
  2. Potrebno je da svoju težinu u kg podelite sa kvadratom svoje visine ( izražene u metrima)
  3. Daću vam moj primer jer objašnjenje možda zvuči komplikovano. 58 kg : ( 1,73 m x 1,73 m ) = 58 kg : 2,99 m² = 19,40
  4. BMI zdrave, idealno uhranjene osobe treba da bude između 18,5 -24,9
  5. Umesto da računate možete jednostavno da se pronađete na grafiku

Važno je znati da se BMI ne koristi za decu, trudnice, dojilje, izrazito mišićave osobe ili osobe koje imaju skoliozu ili kifozu.

Takođe nakon 45 godine optimalna vrednost BMI se menja i kreće se:

  • Od 45 do 54 godina 22 do 27
  • Od 55 do 65 godina 23 do 28
  • Preko 65 dodina 24 do 29

Šta ako je moj BMI van normalnih vrednosti?

Ukoliko je vaš BMI izvan poželjnog ranga ( 18,5-24,9 ) potrebna Vam je Medicinska nutritivna terapija (MNT). Medicinska nutritivna terapija podrazumeva redukciju kalorijskog unosa i pravljenje negativnog energetskog bilansa– što znači da više energije potrošite nego što unesete.

Naravno terapija predgojaznosti i gojaznosti I,II ili III stepena, pored korekcije ishrane, podrazumeva i fizičku aktivnost, a ponekad i farmakoterapiju i/ili hirurgiju.

Vrste medicinsko nutritivne terapije

Postoje dve vrste MNT: LCD (low calorie diet) i VLCD (very low calorie diet).

  • LCD podrazumeva redukciju od 500 kcal u odnosu na procenjene energetske potrebe, i očekivan gubitak telesne mase je 5 % za 3 meseca, odnosno 10 % za 6 meseci.
  • VLCD je veoma rigorozan režim ishrane koji podrazumeva unos manje od 1000 kcal na dan. Većina obroka se zamenjuje proteinskim šejkovima, i ovako nizak energetski unos ima brojne kontraindikacije pa ga je neophodno sprovoditi pod lekarskim nadzorom!

Sa druge strane pothranjenim osobama je takođe potrebna medicinska nutritivna terapija. Ishrana prilagođena pothranjenim osobama mora da bude hiperenergetska, hiperproteinska i hipervitaminska sa sniženim sadržajem dijetnih vlakana, pravilnim brojem i rasporedom obroka, odmorom posle svakog obroka…

Za pomoć u korekciju vrednosti vašeg BMI obratite se nutricionisti–dijetetičaru ili lekaru specijalisti.