Merenje venskog protoka fotopletizmografom

Pletizmografija je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura, koja se zasniva na merenju odnosa zapremine i pritiska u venama. D-PPG (digitalna fotopletizografija) je screening metoda na osnovu koje pouzdano možemo dobiti uvid u stanje vena donjih ekstremiteta (venous reffiling time-RF) kao i stanje mišićne pumpe (venous pump-VP).

Snimanje venskog protoka fotopletizmografom podrazumeva organizovanu primenu pregleda ili testa kod osoba bez simptoma u cilju što ranijeg otkrivanja stepena venske insuficijencije i smanjenje troškova lečenja i sprečavanja nastanka komplikacija kod klijenata obuhvaćenih pregledom.

Levo – normalan tok krvi kroz venu. Desno – poremećen tok krvi.

Zamišljeno je da se pregledima (testiranje) obuhvati ciljano populacija koja nema simptome, a ima predispoziciju za nastanak venskih bolesti, kao i pacijenti koji već imaju izražene subjektivne tegobe jer su ili profesionalno orijentisani ili se bave određenim aktivnostima koje mogu doprineti pojavi venskih problema.

Šta me očekuje u ponedeljak kad dođem na pregled?

Nakon obavljenog pregleda od strane stručnog lica, pacijent dobija izveštaj o stanju vena nogu, upozorava se na potencijalne rizik faktore za nasatanak HVI, dobija detaljna uputstva koje analize treba da uradi ukoliko se otkrije patološki nalaz. Pacijent se edukuje o zdravom načinu života i korigovanju štetnih navika, dobija edukativni materijal u pisanoj formi.

Ko vrši pregled i kako to izgleda?

Pregled vrše zaposleni u Diafit International-u na čelu sa lekarima firme koji su stručni i kompetentni da daju izveštaj na osnovu urađenog pregleda. Nisu potrebne nikakve specijalne pripreme niti posebna garderoba. Potrebno je samo da budu „slobodne“ obe potkolenice (skidaju se čarape ili hulahopke), kao i uzane panatalone (ako se ne mogu podići do ispod kolena).

PRIJAVI SE ZA MERENJE

 

SIGVARIS AG je međunarodna kompanija sa sedištem u St. Gallenu u Švajcarskoj, koja je fokusirana na razvoj, proizvodnju i distribuciju medicinskih kompresivnih čarapa i rukava.
Sa tradicijom dugom preko 50 godina, sa distribucijom u više od 70 zemalja na 6 kontinenata i čvrstom i vizionarskom strategijom, SIGVARIS je priznat kao svetski lider u domenu kompresivne terapije kod venskih i limfatičnih poremećaja.

Sa mrežom renomiranih flebologa iz celog sveta, SIGVARIS je ime za medicinsku kompetentnost koji aktivno promoviše nova saznanja zasnovana na kliničkim studijama. Maksimalna efikasnost u medicinskom pogledu zagarantovana je i dokumentovana u više od 200 kliničkih studija. Pored toga što nudi visoko kvalitetne standarde i tipičnu preciznost švajcarskog proizvođača, SIGVARIS nudi jedinstven asortiman medicinskih kompresivnih čarapa. Bez obzira da li su serijski proizvedene ili napravljene po meri, bez obzira da li su izrađene od prirodnih ili najkvalitetnijih veštačkih vlakana, SIGVARIS može da ponudi odgovarajuću kompresivnu čarapu za apsolutno svaki stil života i za svakog pojedinog klijenta, uključujući preventivu i podršku u sportu i sportskim aktivnostima.