Dnevne opservacije

Procedura dobijanja dozvola za održavanje trke za trčanje [DO#077]

2 komentara

U nastavku sledi algoritam, tj procedura za dobijanje dozvola za organizaciju trke u trčanju. Ovo je generalna procedura, a konkretni koraci, zavisiće još i od tipa trke, veličine, lokalne samouprave i slično.

Procedura će se dorađivati, kako vi budete slali vaše komentare. Slobodno dopunite ovu proceduru, slanjem komentara i pitanja u nastavku.

Procedura u nastavku proističe iz debate koja se održala na 3. Skupu organizatora trka u organizaciji RunTrace i Nikole Minića.

Ako organizuješ trke u Srbiji, postani član naše Facebook grupe.

Tipovi odoborenja, dozvola, saglasnosti

Prvi korak u razumevanju dozvola jeste da shvatite da će vam biti potrebno 2 vrste dozvola.

 1. Dozvola za korišćenje prostora za „trkački grad“, tj venue
 2. Dozvola za korišćenje i obezbeđenje staze

Dozvole dolaze u obliku: saglasnosti, odluka, rešenja. To su sve različiti oblici dokumenata koje znače da imate pravo da organizujete trku.

#1 Dozvole za trkački grad

Dozvole za trkački grad su dozvole da možete da okupite ljude na jednom mestu i postavite predviđen inventar.

Dokument Grad #1: Kako god da orgnizujete trku, potrebno je da prijavite skup Ministartvu unutrašnjih poslova, a prijavljujete Policijskog upravi koja je zadužena za taj reon gde vam je trkački grad.

Prijavu može da podnese samo pravno lice i u ovoj prijavi na memorandumu vašeg kluba, udruženja ili kompanije, treba da stavite sledeće podatke:

 • PREDMET: Prijava održavanja javnog skupa Novi Sad Business Run
 • Organizator skupa
 • Odgovorno lice, broj lične karte, adresa, titula i kontakt telefon
 • Mesto javnog okupljanja
 • Vreme javnog okupljanja
 • Trajanje javnog okupljanja
 • Cilj javnog okupljanja
 • Program javnog skupa
 • Mere obezbeđenja koje ste preuzeli

Ova prijava je besplatna.

Dokument Grad #2: U zavisnosti da li koristite privatni ili javni prostor, potrebno je da obezbedite i ostale saglasnosti, pa je tako potrebno da sednete i dogovorite sa ljudima koji su odgovorni za tu lokaciju gde će vam biti trkački grad.

Saglasnost ustanove ili kompanije da se Manifestacija održi na tom mestu. Evo primera:

 • Za naše binis trke, to su npr bili JP Ada Ciganlija
 • Npr prostor kompanije „Belgrade Waterfont“
 • To može biti i parking nekog hotela
 • Javni prostor gde treba da se obratite JP Zelenilo ili
 • JP Srbija šume
 • Nacionalni park Tara

U svakom slučaju, vi prvo pišete molbu, dopis sa što više detalja, a onda oni odgovaraju pozitivno ili negativno. Bilo da poznajte ljude ili ne, taj zahtev koji vi šaljete mora da postoji u pisanom tragu. Nakon što odgovore pozitivno na vaš zahtev (npr nakon usklađivanja kalendara i slično) dobićete i taksu koje je potebno da uplatite.

Dokument Grad #3: Proverite, možda je potrebno i neke dodatne specijalne saglasnosti kada se trka organizuje na posebno osetljivom mestu. Npr saglasnost „Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda“ ako je trka na Kalemegdanu i slično. Npr sigurno ne možete da postavite hemijske toalete pored Pobednika i slično, to će sve reći nadležni iz ovih specijalnih institucija.

PAŽNJA: I u ovom koraku postoji mogućnost da postoji taksa kao i za Dokument Grad #2.

#2 Dozvole za stazu trke

Prvo što morate da znate jeste kakva je vaša trka i koji nivo obezbeđenja želite. Da li je ovo više revijalna trka ili „full“ trka koja zatvara ulice i ima 100% obezbeđenja.

U zavisnosti od toga, da li i koliko trka zatvara saobraćaj, potrebno je uraditi niz dokumenata.

Ono što je važno jeste da ako ruta zatvara ulice u kojima s kreće auto saobraćaj, automatski mora da postoji uključivanje policije i privatnog fizičko-tehničkog obezbeđenja (FTO) što povećava troškove trke.

Dodatno u Beogradu je nakon We Run Belgrade, Nike trke 2018. godine donešena nova uredba, tako da Grad Beograd, naplaćuje korišćenje ulica, što je uvedeno da bi se demotivisalo bilo kakvo zatvaranje ulica, naravno jer je haos u gradu već ionako ogroman.

Sa tim u vezi evo dve mogućnosti, bez zatvaranja ulica i sa zatvaranjem ulica.

Staza ne zatvara ulice

#Dokument Staza (ne zatvara ulice) #1: Nema ga. Manje više, sa sa prijavom MUP-u rešili ste trku.

E sada, ako trka ima par stotina ljudi i dešava se npr na Palićkom jezeru u toj prijavi potrebno je da nacrtate rutu, kako bi Policija znala kuda se „povorka“ kreće.

U duhu dobrog domaćina, potrebno je da stazu obeležite, obezbedite, jer na stazi postoje i drugi učesnici, pa tako ne treba biti sebičan i stvarati loš osećaj kod šetača ili biciklista, uradite sve što je u vašoj moći da trka ne ometa i druge korisnike tog puta ili staze.

Staza zatvara ulice i saobraćaj

Ulazite u jedan veliki posao i ovde se podrazumeva da ste ozbiljan igrač i da „neko se zalaže za vas“. To naravno ne znači da je potrebno da trgujete uticajem ili da kršite zakon, ali znači da imate relevantan projekat koji ima smisla i jeste od značaja za opštinu i grad, region, da bi se ulice zatvarale.

Svaki put kada se ulice zatvaraju, onemogućujete neke stanovnike tog dela naselja da normalno funkcionišu, onemogućujete preduzetnike da rade svoj posao i otežavate prolaz ljudi do posla, bolnice i slčno.

Zato je važno i da mi organizatori trka budemo realni ali i hrabri u želji da napravimo nešto jako dobro. Važno je zato i da bukvalno prođemo sve pekare, frizere, kompanije na koje će uticati trka da ih informišemo i da ti ljudi postanu partner trke.

#Dokument Staza (zatvaranje ulice) #1: Elaborat JKP Beograd Put, tj institucije zadužene za put u vašoj opštini. Zatvarate magistralni put? Neka vam MUP kaže ko vam može uraditi elaborat.

U svakom slučaju, ovaj posao radi „Saobraćajni inženjer“ i možete to i kod privatnika da uradite, ali mnogo je bolje da taj posao završite u javnoj instituciji.

Ovaj elaborat košta par desetina hiljada dinara i u njemu će inženjeri Beograd Put-a, na osnovu vaše skice rute (GPX staze), vremena prolaska trkača, da vam u taj Elaborat ucrtaju sledeće:

 • Vreme zatvaranja ulica
 • Pozcije signalizacije kojom se zatvaraju ulice
 • Preporučene pozicije FTO

PAŽNJA: Beograd Put ili Saobraćajni inženjer vam može, ali i ne mora reći, da li se neka ulica može ili ne može zatvoriti. Konačnu odluku donosi MUP, kao Rešenje za zatvaranje ulica.

#Dokument Staza (zatvaranje ulice) #2: Saglanost Sekretarijata za saobraćaj. Podnosite Zahtev, a dobijate Saglasnost. Pored Zahteva (na memorandumu vašeg kuba), podnosite Elaborat i takse koje je potrebno da uplatite. Te takse ćete dobiti u Sekretarijatu.

Sekeretarijat za saobraćaj je važan jer vi sve do sada ne znate da li je za taj dan planirana poseta nekog visokog zvaničnika, da li ta i ta ulica sme da se zatvori na toliko dugo i slično.

Potrebno je dobro partnerstvo sa njima, jer vam oni mogu samo odgovoriti „Ne može“ ili mogu videti da pronađu alternativne ulice, vreme i slično. Postoji šansa da ćete morati da menjate Elaborat, no ljudi iz Sekretarijata i Beograd Put-a (a slično je i u drugim opštinama) verovatno rade zajedno i to su sve profesionalci u koje možete imati poverenje da znaju šta rade.

Naravno, vaš zadatak kao Direktora trke, je na jednom nivou gore ozbedite političku podršku, tj da ta manfiestacija koju organizujete bude prepoznata od strane vašeg grada i opštine kao važna. To ćete naravno postići tako što ćete imati donaciju budžetskih sredstava kroz Sekretarijat za sport u vašoj opštini, ili barem „Pismo podrške“. U svakom slučaju ne možete da se pojavite kao padobranac.

#Dokument Staza (zatvaranje ulice) #3: Saglasnost koju dobijete od Sekretarijata za saobraćaj sada je potrebno da odnesete i Sekretarijatu za javni prevoz, koji će onda izmeniti trase gradskog javnog prevoza.

#Dokument Staza (zatvaranje ulice) #4: Sada imate dosta tog, ali još uvek niste bilizu kraja.

Potrebno jeda uradite Plan obezbeđenja (FTO) i Ugovor sa agencijom koja radi Fizičko-tehničko Obezbeđenje (FTO).

Nekada je policija stajala na raskrisnicama trke, a danas to rade momci iz FTO. Policija je tu samo da iskontroliše njihove pozicije na dan trke.

Pazite se, oni svoju cenu računaju po principu čovek – sati, pa vidite da smanjite broj „izvršilaca“ na stazi i da taj angažman bude realan.

#Dokument Staza (zatvaranje ulice) #5: Rešenje MUP-a. Sada kada imate sve Saglasnosti i Plan obezbeđenja, Ugovor sa agencijom koja radi FTO sve to nosite u MUP da dobijete Rešenje. Ovo rešenje radite min 15 dana pred trku, a vidite da uradite i jedno 30 dana.

Ovo rešenje će biti spušteno lokalnim policijskim stanicama.

Zaključak

Zadatak organizatora je da ubedi, tj javno zagovara Grad ili Opštinu da je trka nešto što nije samo par totina ljudi na trci, nego nešto od važnosti za turizam grada, za stvaranje boljih uslova za vežbanje i sport u gradu, za otvaranje grada ka kulturi sporta, novim ljudima….

Sa tim u vezi, svaki Direktor trke je svojevrsni mesija, evanđelista trčanja i na koncu lider, koji treba da okupi ORGANIZACIONI TIM i onda sve ide mnogo lakše, kada u tom timu, imate ključne ljude iz institucija koje sam naveo.

U manjem gradu to je naravno mnogo lakše nego u Beogradu, pa iskoristite dobru povezanost!

Želim vam bezbedne trke, bez incidenata i rast broja trkača.

Treći, prvi iz struke, skup organizatora trka u Srbiji u organizaciji RunTrace i Nikole Minića iniciraće diskusiju [DO#076]
100 najvećih trka u 2019. godini u Americi. Šta možemo da naučimo iz ovih trendova? [DO#078]

Povezani članci

2 komentara. Leave new

 • Da li se ovaj algoritam vodi samo iskustvom i logikom ili postoji zakonski dokument (ili više njih) koji definiše pocedure neophodne za organizovanje dogadjaja ove prirode? Da li u nekom pravnom aktu postoje definisani rokovi u kom organizator mora da podnese molbu/zahtev a nadležni da mu odgovore (osim za prijavu skupa)? Da li je i u ovom slučaju Zakon o sportu nadredjeni pravni akt? Prosto da li ima jasni pravni okvir, kao npr https://www.mos.gov.rs/public/documents/upload/sport/inspekcija/%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D1%83%20%D0%A0%D0%A1.pdf

  Odgovori
 • Vesko Anđelković
  januar 24, 2020 00:02

  Kovačički polumaraton je klasična ulična trka koja se održava po ulicama naseljenih mesta Kovačice i Debeljače kao i duž međumesnog opštinskog puta II reda između dva pomenuta naseljena mesta u dužini od 5 km, a u jednom svom delu polumaratonska staza seče i magistralni, državni put II A-130. Za nesmetano održavanje ove trke u opštini Kovačica, neophodne su sledeće saglasnosti i dozvole, hronološki:

  1. VOJVODINAPUT–STRABAG PANČEVO (preduzeće za održavanje puteva) – izdaje MIŠLJENJE o nesmetanosti održavanja polumaratonske trke tj. potvrđuje da se na dan trke, na delu magistralnog puta gde se održava trka, neće izvoditi nikakvi radovi.
  Neophodni dokumenti: – ZAHTEV za mišljenje
  – skica trase polumaratona
  2. OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KOVAČICA – daje SAGLASNOST za privremeno zatvaranje ulica u vreme održavanja polumaratonske trke uz obavezu organizatora za pribavljanje svih ostalih pratećih dozvola.
  Neophodni dokumenti: – ZAHTEV za izdavanje mišljenja za zatvaranje ulica
  – MIŠLJENJE o nesmetanosti održavanja trke (VOJVODINAPUT STRABAG)
  – skica trase polumaratona
  3. OPŠTINA KOVAČICA, ODELJENJE ZA URBANIZAM… – donosi REŠENJE o privremenom zatvaranju ulica i proglašenju pešačke zone, u vreme održavanja polumaratonske trke.
  Neophodni dokumenti: – ZAHTEV za izdavanje saglasnosti za proglašenje pešačke zone
  – SAGLASNOST opštinskog veća za zatvaranje ulica
  – MIŠLJENJE o nesmetanosti održavanja trke (VOJVODINAPUT STRABAG)
  – dokaz o plaćenoj pripadajućoj taksi
  – skica trase polumaratona
  4. JP PUTEVI SRBIJE – daje SAGLASNOST za održavanje sportske priredbe na delu državnog puta.
  Neophodni dokumenti: – MOLBA za organizovanje polumaratonske trke
  – REŠENJE odeljenja za urbanizam o privremenom zatvaranju ulica…
  – SAGLASNOST opštinskog veća za zatvaranje ulica
  – MIŠLJENJE o nesmetanosti održavanja trke (VOJVODINAPUT STRABAG)
  – dokaz o plaćenoj pripadajućoj taksi
  – skica trase polumaratona
  5. MUP R. SRBIJE, PU PANČEVO – izdaje REŠENJE o dozvoli održavanja polumaratonske trke
  Neophodni dokumenti: – ZAHTEV za izdavanje rešenja za organizovanje polumaratonske trke
  – SAGLASNOST – JP PUTEVI SRBIJE
  – REŠENJE odeljenja za urbanizam o privremenom zatvaranju ulica…
  – SAGLASNOST opštinskog veća za zatvaranje ulica
  – MIŠLJENJE o nesmetanosti održavanja trke (VOJVODINAPUT STRABAG)
  – PLAN I UGOVOR o fizičkom obezbeđenju i zaštiti od strane licencirane službe obezb.
  – ELABORAT – PROJEKAT privremene saobraćajne signalizacije
  – dokaz o plaćenoj pripadajućoj taksi
  – skica trase polumaratona

  Odgovori

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Fill out this field
Fill out this field
Molimo vas da unesete valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed