Foto: flickr, dptr

Flickr: dptr

“Kako smršati?” Odgovor na to je toliko jednostavan, ali je njegova primjena toliko teška da je to ponekad borba sa nesretnim završetkom. Zašto? Zato što se preterano konzumiranje hrane može smatrati zavisnošću. Isto kao što se strastveni pušači ne mogu tako lako osloboditi cigareta, kao što se narkomani ne mogu “skinuti sa igle”, kao što alkoholičari ne mogu bez rakije, tako ni debeljuce ne mogu bez velike količine kalorične hrane. A recept je zaista jednostavan: jedite manje, vježbajte više.

Prvo treba razjasniti sledeće: čovjek ishranom obezbjeđuje sebi energiju potrebnu za funkcionisanje organizma. Svaka namirnica oslobađa određenu energiju prilikom njenog iskorišćavanja u organizmu. Ta energija se izražava u kilokalorijama (kcal) – Pojednostavljeni izraz “kalorije”. Tako dobijena energija služi za rad unutrašnjih organa i za izvođenje svih procesa u organizmu (razmena materija, disanje, rad srca, funkcionisanje mozga, izlučivanje…), kao i za rad koji čovjek svakodnevno obavlja.

Energija i hrana

Ukoliko je energija (suma kalorija) koje čovjek unese hranom veća od energije koju čovjek potroši (na funkcionisanje organizma + fizički i umni rad), taj višak energije se akumulira u organizmu u vidu masnih naslaga. Ukoliko se to dešava svakodnevno dugi niz godina, dolazi do prekomjernog taloženja masnoća, tj. do gojaznosti.

Sledeća činjenica glasi: ukoliko čovjekov organizam ne dobije dovoljno energije za svoje funkcionisanje, nedostatak energije će (dosta pojednostavljeno rečeno), potražiti u masnim naslagama, tj. pretvaraće nataložene masnoće u energiju, i time podmiriti manjak. Na taj način će se masnoće “topiti”, što dovodi do mršavljenja. Ukoliko se to dešava svakodnevno duži period vremena, naslage sala će se vidno smanjivati.

Tako smo došli do jednostavnog recepta koji će dovesti do sporog, ali zdravog mršavljenja: potrebno je dnevno jesti onoliko hrane koja će dati energiju približno jednaku onoj da podmiri osnovne potrebe organizma (metabolizma). Pored toga, potrebno je baviti se fizičkom aktivnošću koja dovodi do dodatne potrošnje energije (kalorija). Taj nedostatak će se (uprošćeno govoreći) podmirivati iz masnih naslaga u organizmu koje će davati potrebnu dodatnu energiju. Na taj način će se salo “topiti”.

Bazalni metabolizam

Količina energije koja je potrebna organizmu isključivo za njegovo funkcionisanje (disanje, razmjena materija, varenje, rad organa i drugo) naziva se BMR (“Basal Metabolic Rate”). BMR možete shvatiti tako da je to količina energije koja je potrebna tijelu ako bi čovek ceo dan samo ležao, bez fizičke aktivnosti. Ta količina energije je strogo individualna, i zavisi od mnogih faktora. Međutim, ona se može približno izračunati pomoću formula. Postoji više njih, ali ćemo mi koristiti jednu, i to Harris-Benedictovu formulu kojom se može izračunati približan BMR. Ta formula glasi:

Za muškarce:

BMR = 66 + (13,7 × m) + (5 × h) – (6,8 × god.)

Za žene:

BMR = 655,1 + (9,563 × m) + (1,85 × h) – (4,676 × god.)

ovdje m– prestavlja masu, h– visinu, god. – godine