Trčanje za mlade u periodu adolescencije. Kako izgleda trening mladih trkača uzrasta 15-18 godina.

Trčanje za mlade je specifična kategorija, koja, ako joj se pristupa na odgovarajući način daje najbolje rezultate.   Adolescencija je period uravnoteženog i proporcionalnog razvoja. Ona traje od 15 do 18 godina. Iako je prošao buran period telesnog razvoja, psihološki razvoj je i dalje intenzivan. Glavni zadatak adolescenta je da svoj duh uskladi sa novim … Continue reading Trčanje za mlade u periodu adolescencije. Kako izgleda trening mladih trkača uzrasta 15-18 godina.