blank

Šta je puls ili srčani ritam?

Puls predstavlja srčani ritam. Srce svakim svojim otkucajem pumpa krv prema svim delovima našeg tela, omogućavajući normalan rad organizma. Puls se prilađava svakoj našoj aktivnosti, bilo fizičkoj ili psihičkoj.

Šta je maksimalni puls?

Da bi se organizam dodatno snabdeo kiseonikom i hranjivim materijama preko krvi, puls se manje ili više povećava. U toku jakih fizičkih napora puls može da se poveća do jedne prirodne granice koja je za svakog čoveka individualna. Ta granica se naziva maksimalni puls.

Kakva vam je forma takav vam je puls

Razlika između onih koji su utrenirani i onih koji nisu je u reakciji srca (i celog kardiovaskularnog sistema) na napor. Neutrenirano srce je manje i pri  fizičkom naporu ono pokušava da ispumpa što više krvi.

Kako nije u stanju da ispuni očekivanja organizma za kiseonikom, osoba se brzo zadiše i umori. Zato jedan sportista ima veće srce koje ”sporije radi”, ali pumpa više krvi.

Struktuiran i sistematičan plan treninga trčanja sistemski poboljšava vaše zdravlje i rad vašeg srca. Preuzmite BESPLATNE programe treninga ili se priključite vođenom treningu trčanja sa profesionalcima u TRS Školi trčanja.

Izdržljivost i kondicija direktno utiču na to kako se osećate dok trčite, pa što više trenirate imaćete stabilniji puls i kasnije ćete se umarati.

srčani puls zone treninga
Tabela u prilogu služi vam kao vodilja. Individualne razlike mogu da variraju i do 10 i više otkucaja, a u zavisnosti od vaše kondicije, trenutnog umora i stresa i drugih faktora.

Postoje tri vrste pulsa

Puls u apsolutnom mirovanju, (resting HR) je puls koji će vam pokazati u kakvoj ste kondiciji.

Puls u mirovanju se meri odmah posle jutarnjeg buđenja i to je najniži puls koji može da se izmeri. Za one koji ne treniraju, ovaj puls je oko 60, kod rekreativaca oko 50, dok je kod veoma utreniranih sportista, atletičara i maratonaca ovaj puls oko 40.

Puls u dnevnom mirovanju (ambient HR) 

Puls u dnevnom mirovanju se meri u budnom stanju u toku dana, kada se ne obavljaju fizičke aktivnosti. Dakle, u periodu odmaranja, sedenja ili ležanja. Kod neaktivnih i rekreativaca ovaj puls je oko 70, a kod utreniranih sportista od 50 do 60.

Maksimalni puls (max HR) je najveći broj otkucaja srca u minuti.

Vrednost maksimalnog pulsa je individualna i menja se sa godinama. Najprecizniji način određivanja maksimalnog pulsa je pomoću testa opterećenja kod sportskog lekara, na traci ili biciklu. Ovaj pokazatelj je veoma važan, a na osnovu njega se određuju zone treninga, prema utvrđenim procentima.

Saznaj sve o srčanom pulsu

Formula za određivanje maksimalnog pulsa

Možete približno da izračunate svoj maksimalni puls u zavisnosti od vaših godina. Ne brinite ukoliko je broj koji dobijete mnogo veći ili manji, zapamtite, ovo je okviran rezultat.

MAX HR  = 220 – Godine života

Kako da izmerim srčani puls?

Srčani puls možete da izmerite pomoću instrumenata, ali i ručno, na vratnoj arteriji ili na zglobu ruke. Stavite tri prsta na mesto pulsa i izbrojte broj otkucaja u toku od 10 sekundi i dobijeni broj pomnožite sa 6.

Možete da merite broj otkucaja u toku od 12 sekundi, ali onda taj broj množite sa 5. Biće vam lakše da odredite svoj puls posle treninga nego pre njega, jer se puls jače oseća nakon proticanja viška krvi.

Vaš srčani ritam tokom dana može varirati nevezano od fizičke aktivnosti. Puls se ubrzava ako ste uzbuđeni, anksiozni, ljuti ili ako ste u bolovima ili imate groznicu. Pušači i aktivni konzumenti alkohola i kafe (pogledajte tekst o trčanju i kafi), mogu imati ubrzaniji srčani ritam od drugih.

Brzina opadanja pulsa nakon treninga

Još jedan od pokazatelja utreniranosti je i brzina vraćanja srčanog ritma u normalu (60-100 otkucaja u minuti) nakon vežbanja. Što ste u boljoj kondiciji, to vam se puls brže spušta.

Puls najbrže opada u prvoj minuti nakon prestanka sa vežbanjem i trebalo bi da se snizi za 20 otkucaja. Ukoliko se plus u prvoj minuti spušta za manje od 12 otkucaja, to se smatra abnormalnom brzinom oporavka srčanog ritma i postoji veći rizik od srčanog udara pa možda ne bi bilo loše da posete stručnjaka.

Koliko je potrebno da se puls popuno vrati u normalu, zavisi od puno faktora: vaše utreniranosti, starosti (deci puls opada brže nego odraslima), intenziteta i dužine trajanja treninga (što intenzivniji i duži trening, to je vreme vraćanja pulsa u normalu duže).

Ono što je najvažnije je da primećujete opadanje u svakoj minuti, i to najveći broj otkucaja u prvoj, a zatim znatno manji u svakoj sledećoj što ste bliži normalnom srčanom ritmu.

Uređaji za merenje pulsa

Uređaji za merenje pulsa se nazivaju pulsmetri ili pulsometri, a obično imaju dva dela: traku sa senzorom (predajnik) koji se obmota oko grudnog koša i koji šalje impulse u prijemnik koji se nosi kao ručni sat.

Na displeju prijemnika se isčitava trenutni puls, srednji i maksimalni broj otkucaja srca, kao i ostali podaci u zavisnosti od modela (zona treninga, potrošnju kalorija i masti itd.).

U novije vreme su se pojavili fitnes satovi koji u sebi imaju ugrađene senzore za merenje pulsa, međutim ta tehnologija još nije dovedena do savršenstva i rezultati su precizniji kada merite puls uz pomoć trake sa senzorom.

Da li vodite dovoljno računa o svom pulsu kada trčite? Ostavite komentar ili pogledajte još jedan odličan tekst o srčanom pulsu.

škola trčanja