Ekipa iz CHESS-a je obajvila ovu vest kojoim se potvrđuje ono što negde i sami znamo: kakav ti je profesor fiizčkog tako ćeš i da voliš njegove časove. U istom istraživanju očigledna je i uloga roditelja i njihov primer i model za fizičku aktivnost koji prenose na decu. 

Svedoci smo značajnog opadanja nivoa fizičke aktivnosti na svetskom nivou. Po rezultatima Svetske Zdravstvene Organizacije, preko 65% odraslog stanovništva Evropske unije ne ostvaruje ni minimalni nivo dnevne fizičke aktivnosti.

Na osnovu nedavno objavljenog istraživanja, izgleda da jedan deo potencijalnog rešenja leži i u nastavnicima fizičkog vaspitanja. Grupa istraživača sa Univerziteta Ilinois (SAD) je na uzorku od 161 srednjoškolca utvrđivala uticaj nastavnika fizičkog vaspitanja na nivo fizičke angažovanosti dece u vanškolskim sadržajima.

Rezultati su pokazali da nastavnici imaju važnu ulogu u motivisanju đaka za sprovođenjem fizičke aktivnosti van škole!

Izgleda da je jedan od osnovnih zadataka nastavnika fizičkog vaspitanja da, pored dobro organizovanog časa, ostvare dobar kontakt sa svojim učenicima i značajno doprinesu motivaciji za sprovođenjem fizičkih aktivnosti u slobodno vreme – zaključuju autori.

Presudni su roditelji

U istom istraživanju rađen je i uticaj roditelja i njihovog pozitivnog primera na decu.

Koliko je star kurikulum i da li odgovara današnjoj deci?

No, verujem da je i sam program jednako značajan. Nisam eskpert u ovoj oblasti, ali pratim šta se dešava u inostranstvu. Pogledajte npr ovaj porgram “Girls on the run” koji se sprovodi u Americi.

Šta možeto uraditi za vas, vašu porodicu i vaše dete?

Očigledno da nije dovoljno da radite od jutra do sutra i da obezbedite dobro školovanje svom detetu, ne vadeći pri tome cigaru iz usta. Da biste bili dobar primer vašoj deci:

  1. Živite zdravo i aktivno: redovno trenirajte i hranite se dobro, izbegnite sve loše navike
  2. Počnite da trčite i zavšrite polumaraton i marton (tata i mama heroji)
  3. Odvedite decu i pre nego što krenu u osnovnu na neki od programam kao što je Klubić Kids, koji vodi Nemanja Ivović, fizioterapeut našeg kluba

Istraživanje je objavljeno u januarskoj svesci časopisa Psychology of Sport and Exercise za 2012 godinu.