Rekreativno trčanje je u Srbiji je na veoma niskom nivou. Za većinu je to gubljenje vremena. Za manjinu je to uživanje i način da unaprede svoje zdravlje. Zahvaljujući sajtu Trčanje.rs ova manjina postaje sve brojnija. Nešto se ipak dešava pozitivno u zemlji Srbiji…

18.10.2009. Pobedi dijabetes