Šta sve jedan maraton može da bude, treba i jeste za jedan grad.