Connect with us

Hi, what are you looking for?

Najave trka

Najjači opstaju NEXE Croatia Backyard Ultra trka

Nexe Croatia Backyard Ultra je format ultramaratonske trke gde se takmičari moraju uzastopno pretrčati udaljenost od 6706 metara (4,167 milje) za manje od jednog sata.

Kad se završi svaki krug preostalo vreme unutar sata obično se koristi za oporavak za trku koja sledi idući sat. Trka je eliminacijskog tipa sve dok posljednji takmičar ne ostane na stazi, a od sledeće godine je promenila naziv u NEXE CROATIA BACKYARD ULTRA.

Video sa prethodne trke.

Gde se održava NEXE Croatia Backyard Ultra trka?

Jezero Lapovac

Na jezeru Lapovac, 3km jugoistočno od centra grada Našica. Jezero je nastalo je 1993. godine, izgradnjom brane na potoku Lapovac i tako je sprečeno plavljivanje naselja nizvodno.

Ukupna površina je oko 80 hektara, a prosečna dubina je 4 metara. Jezero i jezerska okolina su uređeni, pa ga postioci koriste za odlaske na piknik, ribolov i kupanje.

Pored izletničkog, Lapovac je ostvario i sportsku namenu, pa se na njemu održavaju i sportska takmičenja, ismeđu ostalih i Europsko prvenstvo u kajaku.

Jezero je bogato ribom, kojom gospodari ŠUD “Šaran” Našice, a također se održavaju natjecanja u sportskom ribolovu. Takođe, postoji rekreativna staza oko Lapovca iznosi točno 6706 metara, ima 20m elevacije, te je podloga od zemlje i finog makadama.

Kada? 30.06.2023. brana jezera Lapovac, 18.00 sati.

Pravila trke

“Za specifične individualne potrebe se svaki takmičar mora sam za sebe pobrinuti.”
 1. Staza
  – Staza mora biti krug ili u jednom smeru, pa nazad
  – Staza mora biti dugačka 6706m
 2. Startna Zona
  – Startna zona mora biti izmerena da stanu svi takmičari
  – Startna zona se ne sme menjati za vreme trke
  – Svi ntakmičaro moraju biti u startnoj zoni na zvonu starta svakog sata trke
 3. Start
  – Svaki start trke počinje tačno 1h nakon poslednjeg starta trke
  – Upozorenje se mora dati na 3, 2, i 1 minutu pred start trke
  – Svi takmiari moraju startati na zvono (nema kasnih startova)
 4. Krugovi
  – Osim u slučaju nužde takmičar ne sme napuštati stazu dok se ne završi svaki krug
  – Onima koji se ne takmiče zabranjeno je bilo kakvo zadržavanje ili trčanje na stazi (uključujući eliminisane trkače)
  – Zabranjena je individualna pomoć tokom kruga (standardne okrepe utrke su dozvoljene).
 1. Tajming kruga
  – Tajming kruga je opcioni
 2. Pobednik/Rezultati
  – Pobednik je posljednja osoba koja završi krug.
  – Svi ostali su tehnički DNF
  – Navesti će se rezultati svakog trkača o pređenoj udaljenosti
  – Ako nijedan trkač ne može izvršiti još jedan krug više od bilo koga drugog, nema pobednika.
 3. Dostupnost trke
  – Trka je otvorenog tipa, tj. svako se može prijaviti

Startnina

Rana prijava:
250,00 kuna (±33,25 EUR) po učesniku 15.08.2022 – 01.04.2023.
 
Srednja prijava:
300,00 kuna po (±39,90 EUR) učesniku 02.04.2023 15.05.2023.
 
Kasna prijava:
350,00 kuna po (±46,55 EUR) učesniku 16.05.2023 – 10.06.2023.
 
Na dan trke 400,00 kuna bez startnog paketa.

UPLAĆENE STARTNINE NE VRAĆAMO OSIM POD UVJETOM DA ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE DOĐE DO OTKAZIVANJA UTRKE!Organizator

Kapacitet utrke: 100 takmičara

Startni Paket

DNF novčić koji dobijaju učesnici.
 • Sve potrebne dozvole mjerodavni institucija
 • Licenca osnivača trke
 • Postavljanje staze i pregled troškova terena
 • Majica
 • Označena staza ceo krug
 • Osigurana startna zona
 • Video platno sa praćenjem takmičara
 • Objava rezultata i praćenje trke u realnom vremenu
 • Jedan veliki šator za sudionike koji nemaju svoje šatore
 • Osigurana okrepa u neposrednoj blizini startne zone (na okrepi će biti osnovne stvari poput vode, kole, keksa, banana, (ali za specifične individualne potrebe se svaki takmičar mora sam za sebe pobrinuti)
 • Za pobednika plaketa u logu trke i novčana nagrada u iznosu od 3000kn a za ostale DNF novčić

Uplate na: URT „ Nexe Team” Našice
Braće Radića 44, 31500 Našice
Broj računa: HR7823600001102693802
Svrha uplate: NEXE CROATIA BACKYARD ULTRA 2023 , ime takmičara
Poziv na broj: 00 ili 99, u zavisnosti od banke preko koje vršite uplatu

 Rok za uplatu je 10.06.2023. godine ili do prvih 100 evidentiranih uplata.

Opšta pravila

Svi takmičari moraju biti stariji od 18 godina.

Svi takmičari moraju biti stariji od 18 godina.

Svi takmičari svojom prijavom su suglasni da će se na trci takmičiti na vlastitu
odgovornosti i da su upoznati sa pravilima trke kojih će se pridržavati radi svoje i sigurnosti ostalih takmičara i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo takmičenje sadrži.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na
organizatora utrke bilo prema takmičarima ili trećim osobama.

Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene /ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.

Svi takmičari koji učestvuju na trci moraju biti zdravstveno osigurani.

Pravila i sigurnost takmičara

 1. Svi takmičari moraju se pridržavati opštih pravila Lapovac Backyard Ultre
 2. Za hitne slučajeve angažirano je dežurstvo
 3. Svi takmičari koji tokom trke odustanu, a o tome lično ne obaveste organizatore na
  zapisničkom stolu do vremena službenog završetka trke sami snose sankcije u slučaju
  povreda ili nesretnog slučaja
 4. Svi takmičari potpisuju dokument o učestvovanju na vlastitu odgovornost.

Click to comment

Uključi se u diskusiju

Povezani članci