Kada se govori savšenoj tehnici trčanja svako ima neki svoj stav. Ovaj klip i teorija koja se iznosi na jedan naučni način pretpostavljaju gde sve mogu da budu uštede, kako bi se povećala ekonomičnost trčanja (sa istom energijom preći brže duži put).

Ukoliko ima volontera koji bi preveli klip, bili bismo vam veoma zahvalni na tome!