Test kondicije i zdravlja

Testovi kondicije i zdravlja su alati pomoću kojih merimo u kakvoj smo formi, i na osnovu toga pravimo dalje planove.