Zdravlje

Kako trčanje doprinosi zdravlju? Koje su najčešće povrede sa kojima se trkači susreću? Zdravlje nogu, kolena, zglobova, upale mišiće. Problemi sa žuljevima i noktima. Saveti i preventivne mere, terapija i dijagnoza trkačkih povreda.

Kako da odredim pronaciju i izaberem odgovarajuće patike za trčanje?

Trkači i trkačice se po stilu gaženja dele u pronatore (izrazite ili umerene), supinatore i one sa normalnom pronacijom. Od stila gaženja najviše zavisi i izbor odgovarajućih patika za trčanje. Početnike i početnice u trčanju ovo ume da zbunjuje pri kupovini prvog para patika. U ovom tekstu ćete otkriti kako da odredite koji ste tip trkača/ice.