Aktivni zaposleni

Aktivni zaposleni je projekat NVO Aktivan život, sa ciljem da motivše zaposlene da aktivnije pristupaju svom zdravlju.