Strateško planiranje organizacija u sportu. Sada je vreme da uradite vaš strateški, ali i projektni plan za 2020 [DO#063]

Da li vaša organizacija ima strateški plan za neki duži niz godina, kao i godišnji projektni plan za sledeću godinu?

Kroz ovaj kreativni proces, tim dolazi do sinhronizacije, zajedničke vizije i novih mogućnosti za poslovanje.

Jednom donet strateški plan traje duži niz godina, a onda se svake godine rade Operativni, tj Godišnji planovi koji uključuju ključne projekte po sektorima.

U BRC, SBR i Trčanje.rs ovo planiranje radimo off-site, a to znači da se izmestimo iz Beograda, kako bismo nesmetano izašli iz okvira koje nam svakodnevnica daje.

Proteklih par godina planiranje smo radili u Mokrin House, a ove godine u hotelu Ramonda na Rtnju.

Konkretan sadržaj plana je u nastavku:

Strateško planiranje 2020

 • Učesnici
 • Materijal za rad
 • Agenda
 • Uvod
 • Svrha rada
 • Principi rada
 • Principi i kultura
 • Očekivanja od planiranja
 • Okruženje
 • Okruženje: Trendovi i tržište 2020-2021-2023
 • Okruženje: Stejkholder analiza
 • Okruženje: Vizija trčanja do 2050
 • Strategija
 • Strategija: Epska dominacija u 7
 • Strategija: SWOT 2020
 • Strategija: Da sam konkurencija
 • Strategija: Portfolio proizvoda – Bostonska matrica
 • Tim
 • Tim: Feedback + granica rasta sa ovim timom
 • Tim: Lični ciljevi + Coaching plan za proširenje granica
 • Tim: If money is not a problem
 • Tim: Oranizaciona šema sada i šema grupe
 • Keš
 • Keš: Prezentacije BRC + SBR + Trčanje.rs
 • Keš: Vlasnička struktura i DOO
 • Egzekucija
 • Egezukcija: Čekiraj Ciljevi 2019
 • Egezkucija: Čekiraj urađeno “Zadaci 2019”
 • Egzekucija: Ključni projekti 2020

Metod rada je radioničarski, a sadržaj planiranje se prostire u 5 ključne celine:

Okruženje

U ovom segmentu radimo nekoliko celina koje nas jasno postavljaju u tržište trčanja i šire tržište fitnesa, tj sporta i rekreacije, gde promatramo glavne tredove, kao i organizacije koje imaju uticaja na nas.

Strategija

Ovaj segment se odnosi na naše ključne komptencije, naše proizvode i sve ono što je na nama kako bismo uspešno poslovali u tržištu koje stvaramo.

Tim

Svaki uspeh čine ljudi i duboko verujemo da samo sa rastom tima raste i naš kapacitet da radimo velike stvari. Zato koristimo princip iskrenosti, realnosti i najdbuljeg poverenja među ljudima da čujemo jedni druge, uradimo povratnu informaciju i da se svako obaveže da će u ime tima i posla napredovati na određenim segmentima.

Keš

Kako ne verujemo da neko treba da nam pomogne, keš je važan da bi naši projekti mogli da se realizuje a hiljade ljudi mogli da uživaju u novim i najboljim mogućnostima za trčanje koje mi pružamo. Zato je važno da dobro planiramo finansije.

Egzekucija

Ovaj segment je u stvari analiza 2019 i planiranje za 2020, gde određujemo ko je odgovoran za šta da se desi tokom 2020. godine.

Ukoliko vam je potrebna pomoć za rad na vašem planiranju, pišite mi.