Kažu da je projekat rađen 2 godine i evo do čega su došli. Neponovljivo iskustvo za sve koji su pratili šou. Stadionska atletika mora da se učini interesantnom gledaocima jer je za mnoge postala dosadna.

https://www.linkedin.com/posts/florianmichaelweber_athletics-iaaf-doha-activity-6584006576439463936-ff70
https://www.linkedin.com/posts/front-office-sports_christian-coleman-won-the-mens-100m-final-activity-6583800030312886272-kz2N