Nova meta studija koja se sastoji od 33 studije sa ukupno 21.000 ljudi pronašla je da je plaćanje ljudima da prestanu da puše veoma efektivan način odvikavanja. Ne samo da su oni koji su primili finansijsku nagradu imali veće šanse da prestanu, već i da ostanu nepušaći nakon izvesnog vremena.  Suma je nevažna, isti efekat imala je suma od 100 dolara kao i nagrada od 700 dolara. 

Elektronske cigarete dva puta su bolje za odvikavanje od pušenja od flastera i žvakaćih guma. 

Za kraj, ljudi koji su 12 nedelja trenirali imali su više uspeha od ljudi iz druge grupe koja je 12 nedelja išla na zdravstvenu edukaciju. Vežbanje je doprinelo i manjem broju depresivnih simptoma u periodu odvikavanja. 

Sve izdvojene studije možete pronaći ovde

planovi za trčanje