Na kraju 2019. godine u Srbiji nas očekuju još dve nove trke u većim gradovima Srbije: 1. Novopazarski i 1. Čačanski polumaraton, ali i povratak Ženske trke na Adi. Tu je i Niš Business Run, koji će po prvi put okupiti poslovnu zajednicu kroz trčanje u Nišu. 

Ovo su četiri nove izdvojene trka, ali ima još novih trka. Tačan podatak nisam istraživao, važno je da novih trka i dalje ima. Pogledajte Kalendar svih trka u Srbiji. 

Trend novih trka traje već 5 godina i u tom periodu nastalo je desetine novih trka. Rekao bih da su 50% svih trka (verovatno i više) nove. 

Pojava novih trka u skladu je sa razvojem trčanja kao trenda i čini jedan od važnih segmenenata trčakog tržišta – a to su događaji. 

Ovde je konkrento interesantno što imamo dva nova polumaratona u dva velika grada Srbije (ulične klasične trke), a pored njih, očekivano je da rastu i tematske trke. Na organizatorima je da izgrade održive priče, brendiraju svoje gradove i PROMOVIŠU TRČANJE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA, što mislim da je ključ uspeha ovih trka. 

Ostaje za analizu i održivost ovolikog broja trka povezano sa brojem trkača na njima. Broj učesnika na trkama pada, pa bih po nekim starim analizama, rekao na većini trka koje se ponavljaju, gde samo “glavne” rastu.  Jasno je da ima mnogo više trka, trkači su mobilniji, biraju i region kada se odlučuju da putuju na trke, lokacije u Srbiji koje dobiju pažnju su one koje su nove.

Među postojećim trkama ima nekoliko tipova: (1) one koje rastu, (2) one koji se drže u granicama podnošljivog pada i (3) one koje u poslednjih 2 i više godina opadaju.

Moja procena je da će se tržište trka profesionalizovati i da će kvalitet biti prepoznat. Trke koje rastu će postati efikasni biznisi, one koje padaju će se ugasiti (ili će opstati isključivo kao pozitivan hobi lokalnih ljudi!!! ili kombinacije organizatora sa budžetskim sredstvima gde kvalitet i broj ljudi na trkama nije važan), a one koje blago padaju će doživeti samo veći pad kako glavne trke budu rasle. 

Koje trke su ugašene da vi znate? Palić, Nike?, Beogradski polumaraton….

planovi za trčanje