2047. godine biće mnogo više starih ljudi (65+) u Srbiji, pa i sport\trčanje treba da prati tu promenu u strukturi stanovništva [DO#024]

Za razliku od 1991. godine, danas je situacija mnogo drugačija kada se posmatra podatak procenta mladog, odraslog i starog stanovništva. Trend starenja nacije se ne ublažava, pa su predviđanja za 2047. godinu takva da će biti još više starije populacije.

Svi koji se bavimo sportom i o njemu mislimo dugoročno, npr Ministarstvo omladine i sporta kada kreira Nacionalnu stragegiju razvoja sporta do 2030, ali i ljudi koji organizuju fudbalske turnire, fitnes programe, trke… moramo da u svoja promatranja uzmemo u obzir ovu činjenicu.

Sa druge strane, ovo je i lično pitanje za svakog od nas. Kakvi mi to odrasli želimo da postanemo? Oni koji su aktivni, sposobni i zdravi da se bave hodanjem i rekreacijom, oni stari koji vežbaju i smeju se, ili oni koji su povučeni u svojim domovima i opsednuti svojim bolestima.

Zadatak svakog od nas jeste da prepozna potrebe tržišta i pruži nove mogućnosti i za ljude trećeg doba da žive aktivnije.

Beogradski trkački klub je u domenu fitnesa za starije pokrenuo prvu BRC Školu nordijskog hodanja. Ovaj inovativni program ima za cilj da obogati ponudu glavnog grada kada je reč u rekreaciji trećeg doba.

Predviđam da će ovaj segment tržišta rasti u narednim decenijama i uviđam da trenutno postoji veoma malo prilagođenih programa za treće doba, te nedostatak i teorijske stručnosti, ali i praktičnih znanja kada je u pitanju rad sa demografskom grupom 65+.

planovi za trčanje