Radovan Stojanović

Radovan Stojanović

Sportom se bavi od djetinstva prošavši kroz sve faze treniranja raznih sportova a kao vi ećini dečaka moje generacije nezbježni su bili borilački sportovi. Potreba da osjeti slobodu i bude dio prirode odvela ga je u planinare sa kojima je kad gd obaveze dopuštaju. U trčanje ga je uvukao prijatelj mg.Branislav Lazić poklonivši mi patike koje je osvojio na nekoj od trka i tako izbio zadnji izgovor. Bezmjerno zahvalan za sve divne trenutke i divne ljude koje je upoznao zhvaljuči tom prirodnom pokretu „TRČANJU“ koje mu je iz korijena promijenilo život.